• Snelle levering
  • Boven de 75 euro gratis verzending
  • 30 dagen retour
  • Webshop Keurmerk

Garantie

Luchtgereedschap Shop.nl is dealer van de producten van Atlas Copco en specifiek de PRO lijn. De garantiebepalingen van Atlas Copco zijn dan ook van toepassing.

Uit de algemene voorwaarden:

11.1 Atlas Copco Tools is tot geen andere verplichtingen gehouden met betrekking tot de door haar geleverde zaken dan voortvloeit uit haar garantieverplichtingen zoals in dit artikel omschreven.

11.2 Atlas Copco Tools is verplicht gedurende het eerste jaar na levering van een zaak aan de afnemer alle onderdelen met gebreken door materiaalconstructie of fabricagefouten – dit ter uitsluitende beoordeling door Atlas Copco Tools voor haar rekening opnieuw aan afnemer te leveren dan wel te herstellen, zulks nadat de afnemer Atlas Copco Tools de originele aankoopfactuur met betrekking tot de gebrekkige zaken heeft getoond.

11.3 Van de garantie zijn uitgezonderd de normale gebruiksslijtage en schade als gevolg van onjuiste behandeling van de zaken door de afnemer.

11.4 Elke garantieverplichting van Atlas Copco Tools vervalt, indien de afnemer de geleverde zaken zelf demonteert, repareert en / of aan een derde in reparatie heeft gegeven.

11.5 De afnemer is gehouden om desgevraagd, ingeval van een beroep op deze garantiebepalingen, de gebrekkige zaken aan Atlas Copco Tools ter reparatie in de werkplaats aan te bieden. Kosten van vervoer en verpakking van de gebrekkige zaken komen voor rekening van de afnemer.

11.6 Voor gerepareerde zaken geldt voor arbeid een garantieperiode van 3 maanden en voor vervangen onderdelen van 12 maanden, waarbij het bepaalde in de artikelen 11.3 tot en met 11.5 onverminderd van toepassing blijft.

11.7 Van elke garantie krachtens dit artikel zijn uitgezonderd de door Atlas Copco Tools aan de afnemer geleverde tweedehands zaken, tenzij uitdrukkelijk anders tussen partijen is overeengekomen.


Volgende